Stichting KDVP dient formeel verzoek in bij het CBP tot handhavend optreden tegen Zorgverzekeraars Nederland

Gepubliceerd: 06 maart 2015

De heer Rouvoet- directeur van ZN – heeft in de briefwisseling met onze stichting herhaaldelijk aangegeven dat ZN, dat feitelijk opereert als een conditiekartel van zorgverzekeraars, zich niet verantwoordelijk weet voor aanpassing van de door ZN zelf opgestelde Gedragscode Zorgverzekeraars, terwijl in rechterlijke uitspraken is vastgesteld dat de in deze gedragscode beschreven procedures geen juiste uitwerking vormen van de Wet bescherming persoonsgegevens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De heer Rouvoet negeert hiermee het feit dat de onrechtmatige verwerking van medische gegevens van patiënten/verzekerden bewust en nadrukkelijk in stand wordt gehouden als stelselmatig wordt geweigerd om tot aanpassing over te gaan van de niet-legitieme verwerkingsprocedures en niet-legitiem gebruik van medische data. 

De KDVP heeft de volledige briefwisseling met Rouvoet overgedragen aan het CBP, samen met het verzoek om handhavend richting ZN op te treden.

Hier kunt u ons handhavingsverzoek dd 2-3-2015 aan het CBP lezen.