KDVP dient na 3 handhavingsverzoeken aan het CBP nu een bezwaarschrift in

Gepubliceerd: 01 mei 2015

Na van de kant van het CBP afwijzende reacties te hebben ontvangen op eerdere handhavingsverzoeken van onze stichting (dd 20-8, 11-11 en 10-2-2015), hebben wij besloten om een bezwaarschrift bij het CBP in te dienen. Via deze stap willen wij het CBP dringend verzoeken ervoor te zorgen dat bij gebruikmaking van de opt-outregeling – met aanlevering van een NZa privacyverklaring – geen tot de diagnose herleidbare informatie bij de zorgverzekeraar terecht kan komen. Op dit moment bestaan er nog steeds misleidende digitale declaratieprocedures, waardoor bij declaraties in de G GGZ via het DBC tarief een herleiding mogelijk is tot de diagnose. Dit is niet in overeenstemming met de rechterlijke uitspraken van het CBb. Mocht het CBP in deze bezwaarprocedure alsnog weigeren om handhavend op te treden dan zal de KDVP het CBP wederom voor de rechter dagen.

Hier kunt u ons bij het CBP ingediende bezwaarschrift dd 15-4-2015 vinden.