NZa voert evaluatie uit op bezwaarregeling zonder deze toepasbaar te hebben gemaakt

Gepubliceerd: 28 augustus 2013

In het voorjaar van 2013 heeft de NZa met diverse partijen uit het veld gesprekken gevoerd over de werking van de bezwaarregeling. De CBb rechter had de NZa in zijn uitspraak van 21-3-2013 opgelegd om de bezwaarregeling na verloop van tijd te evalueren om te kunnen beoordelen of deze in de praktijk voldoet. De bezwaarregeling of opt-outregeling moet bij de behandeling van psychische klachten de mogelijkheid bieden om bezwaar te maken tegen het verschaffen van diagnostische informatie aan de zorgverzekeraar. Daartoe dient er een door cliënt en hulpverlener ondertekende privacyverklaring met de nota worden meegestuurd. In dat geval hoeft er geen diagnose op de declaratie en dient de verzekeraar de nota te vergoeden.

De NZa heeft tot op heden echter nagelaten om een in de praktijk toepasbare uitwerking van deze regeling op te stellen en te publiceren zodat zorgverleners in de GGZ – conform de uitspraak van de rechter – kunnen declareren zonder dat diagnostische gegevens met de zorgverzekeraar worden uitgewisseld. Op 17-6-2013 heeft de KDVP een brief over het nog steeds uitblijven van een effectieve, in de praktijk toepasbare bezwaarregeling aan de directeur Curatieve Zorg van het Ministerie van VWS gezonden.

En op 25-8-2013 hebben wij een brief gestuurd naar de Vaste Kamercommissie voor VWS - met kopieën naar Minister Schippers en de heer Langejan, voorzitter Raad van Bestuur van de NZa - om hen te attenderen op het feit dat het in dit najaar te verwachten evaluatieverslag van de NZa niet als betrouwbaar kan worden beschouwd, aangezien de NZa nooit voor een volledig effectieve, toepasbare bezwaarregeling heeft gezorgd.