Belangrijk om een kopie van de NZa privacyverklaring naar de zorgverzekeraar te sturen

Gepubliceerd: 15 juli 2013

Indien clienten niet willen, dat hun diagnose/DBC op de nota naar de zorgverzekeraar gaat, dan dient de privacyverklaring van de NZa te worden opgestuurd naar de verzekeraar. Ingeval van de DBC “diagnostiek” is het aan te bevelen om tegelijk met het indienen van de nota de NZa privacyverklaring naar de zorgverzekeraar te sturen, om te voorkomen dat zorgverzekeraars na indiening van de declaratie toch bij de hulpverlener gaan informeren wat de exacte inhoud van de diagnose is.