KDVP moet verder procederen om alsnog een effectieve regeling af te dwingen

Gepubliceerd: 19 november 2012

Ondanks twee uiterst heldere uitspraken van de CBb rechter in de juridische procedure tegen de NZa, waarin het zwaarwegende belang van privacy en vertrouwelijkheid bij de behandeling van psychische klachten expliciet door de rechter is benoemd, heeft de NZa de rechterlijke uitspraak nog steeds niet weten te vertalen naar een effectieve, sluitende regeling voor de praktijk.

Helaas is het zelfs zo dat bij de overgang naar het systeem van prestatiebekostiging nieuwe inbreuken plaatsvinden op de privacy van patiënten en op het beroepsgeheim van hulpverleners. Dit betreft inbreuken die onverenigbaar zijn met de strekking van de eerdere uitspraken van het CBb. Lees hier meer over deze ontwikkeling en de redenen waarom de KDVP helaas verder moet procederen om alsnog een effectieve regeling af te dwingen.