Luisteren met de hakken in het zand

Gepubliceerd: 03 november 2011

Op 3-11-2011 vond de rechtszitting plaats bij het CBb over ons beroep tegen de nieuwe Beslissing op Bezwaar (BoB) van de NZa. Zowel de nieuwe BoB als het verweer van de landsadvocaat doen uitkomen, dat de NZA en het ministerie van VWS met de hakken in het zand kennis hebben genomen van de eerdere beslissing (2-8-2010) van de rechter in deze zaak. Doof voor argumenten en niet bereid tot enige aanpassing moddert men voort. Hierbij onze pleitaantekeningen in deze zaak