KDVP in beroep tegen goedkeuring Gedragscode Zorgverzekeraars door CBP

Gepubliceerd: 09 mei 2012

Ondanks de door de KDVP ingediende zienswijze tegen de conceptgoedkeuring van de Gedragscode Zorgverzekeraars met bijbehorend protocol Materiële Controle door het CBP, heeft het CBP deze gedragscode toch formeel goedgekeurd op 13-12-2011. De bekendmaking van deze goedkeuring is op 10-1-2012 officieel gepubliceerd in de Staatscourant. Aangezien de KDVP van mening is dat het CBP bij hun definitieve goedkeuring van deze gedragscode een onjuiste beoordeling heeft gedaan ten aanzien van privacyrechten van cliënten en de bewaking van ons beroepsgeheim, heeft onze stichting op 17-2-2012 beroep ingesteld tegen de goedkeuring van het CBP. Dit beroep zal worden behandeld door de rechtbank te Amsterdam en zal naar verwachting in de zomer plaatsvinden.