Impressie van de hoorzitting bij de NZa op 2-5-2012

Gepubliceerd: 06 mei 2012

Naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak van 8-3-2012, waarin het CBb heeft bepaald dat NZa en VWS binnen drie maanden een uitzonderingsregeling moeten maken, heeft bij de NZa een hoorzitting plaatsgevonden met relevante veldpartijen over de wijze waarop effectief uitvoering kan worden gegeven aan deze uitspraak. Aanwezig waren ZN, GGZ Nederland, NIP, NVvP, Landelijk Platform GGZ, de VrijePsych en de KDVP. De NVVP was ook uitgenodigd, maar is niet gekomen. Hier kunt u meer lezen over de bijdrage en praktische voorstellen van de KDVP voor het ontwerpen van een uitzonderingsregime binnen de GGZ.