De KDVP daagt het CBP opnieuw voor de rechter

Gepubliceerd: 28 oktober 2015

Stichting KDVP heeft op 22-10-2015 formeel beroep aangetekend tegen de Beslissing op Bezwaar van het CBP van 18-9-2015.

In de afgelopen jaren heeft onze stichting via brieven en handhavingsverzoeken ZN, NZa en het CBP herhaaldelijk benaderd om hen te wijzen op het feit dat er sinds de uitspraak van de CBb rechter in 2010 nog steeds geen effectieve digitale declaratieprocedure is gerealiseerd, waarmee - gebruikmakend van de privacyverklaring die behoort bij de opt-outregeling - kan worden voorkomen dat inhoudelijke, diagnostische informatie terecht komt bij zorgverzekeraars en het DIS.

 

Na de hoorzitting (zie KDVP notitie hoorzitting op 9-7 heeft het CBP op 18-9 een Beslissing op Bezwaar genomen. In deze Beslissing op Bezwaar herroept het College weliswaar haar eerdere afwijzende besluit op ons laatste handhavingsverzoek c.q. bezwaarschrift, maar in dit besluit wordt tegelijk duidelijk dat het CBP de reeds jaren bestaande en bij het CBP bekende onrechtmatige gegevensverwerking in de GGZ tot op heden nog nooit serieus heeft onderzocht. In haar Beslissing op Bezwaar wordt door het CBP handhavend optreden wederom uitgesteld dan wel afgehouden onder het mom dat het een “complexe problematiek” zou betreffen.

 

Deze weigerachtige, afhoudende opstelling van het CBP is een toezichthouder onwaardig.

Het bij voortduring afhouden van handhavingsverzoeken in de hoop en de verwachting dat ondertussen nieuwe wetgeving wordt voorbereid die het mogelijk maakt om de uitspraak van de CBb rechter te “overrulen”, komt in feite neer op “contempt of court”.

Aangezien het CBP op basis van ondeugdelijke argumenten bij herhaling besluit niet handhavend op te treden tegen het uitblijven van een digitale declaratieprocedure waarmee - bij afgifte van een privacyverklaring - effectief bezwaar kan worden gemaakt tegen de aanlevering van diagnose-informatie, heeft de KDVP besloten om naar de rechter te stappen.

 

Hier is ons beroep (dd 22-10-2015) te lezen tegen de Beslissing op Bezwaar (dd 18-9-2015) van het CBP.