KDVP “laat niet los” en maakt officieel bezwaar tegen hetgeen de Autoriteit Persoonsgegevens recentelijk besloten heeft met betrekking tot de verwerking van medische persoonsgegevens door zorgverzekeraars

Gepubliceerd: 04 maart 2016

Deze verwerking is onrechtmatig omdat de procedures vastgelegd in de Gedragscode Zorgverzekeraars nog steeds niet zijn aangepast aan de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam uit 2013.

In reactie op het besluit dd 8-2-2016 van de AP (voorheen CBP) op ons handhavingsverzoek dd 2-3-2015, heeft de KDVP formeel bezwaar aangetekend tegen deze beslissing van de AP.

In ons nieuwsbericht dd 25-1-2016 (zie hieronder!) berichtten wij u al dat de AP naar aanleiding van dit handhavingsverzoek van de KDVP onderzoek heeft gedaan naar praktijken van zorgverzekeraars die ondanks afgifte van een privacyverklaring alsnog om documenten of brieven vragen waarin diagnose-informatie is opgenomen.

De AP heeft echter nagelaten om zorgverzekeraars aan te spreken op het onrechtmatig verwerken van medische persoonsgegevens nu procedures beschreven in de Gedragscode Zorgverzekeraars niet zijn aangepast nadat de Rechtbank Amsterdam in 2013 heeft geoordeeld dat deze procedures geen juiste uitwerking vormen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

En dat terwijl de rechtbank Amsterdam nog eens nadrukkelijk heeft geconstateerd dat het bij uitstek aan het AP is om er op toe te zien dat verwerkingsprocedures van zorgverzekeraars een juiste en effectieve uitwerking vormen van regelgeving en rechterlijke uitspraken.

 

Hier kunt u het formele bezwaarschrift dd 26-2-2016 van de KDVP vinden.