Op 13 juli 2017 zal in een kortgeding de eis dat de verwerking van ROMdata door SBG wordt gestaakt door de rechter worden behandeld

Gepubliceerd: 29 juni 2017

Onlangs hebben de samenwerkende partijen rond de beweging “Stop benchmark met ROM” besloten om naar de rechter te stappen. Deze groep “Stop benchmark met ROM” heeft op 24 mei jl. een formele “sommatiebrief” aan SBG gestuurd met het verzoek de gegevensverwerking met ROMdata te staken en bovendien de al in hun bezit zijnde data te vernietigen. In hun antwoord geeft SBG o.a. te kennen dat ROMdata volgens hen geen persoonsgegevens zijn en dat de Wet bescherming persoonsgegevens aldus niet van toepassing is.

 

Naar aanleiding van deze weigering van SBG om de verwerking van ROMdata te staken is er besloten tot een kortgeding. Inmiddels is bekend geworden dat de rechtszitting zal plaatsvinden op donderdag, 13-7, om 9:00 uur bij de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht.De vordering luidt dat SBG de verwerking van ROMdata moet staken, omdat deze verwerking in strijd is met de wet. Bovendien wordt geëist dat SBG alle ROMdata die reeds in hun bezit zijn zal vernietigen.

 

Het is een openbare zitting; mocht u tijd en gelegenheid hebben om aanwezig te zijn, dan zien we u daar graag!

 

Via deze link kunt u het persbericht dd 22-6-2017 lezen over het “waarom van het kortgeding”. Dagblad “Het Parool” heeft de kwestie al opgepikt en reageert als volgt:

  Mag een databank zomaar patiëntgegevens gebruiken? - Binnenland - PAROOL