Uitspraak in kort geding noopt tot vervolgstappen

Gepubliceerd: 07 augustus 2017

Op 2 augustus 2017 heeft de voorzieningenrechter een uitspraak gedaan in het kort geding dat door de actiegroep “Stop Benchmark met ROM” was aangespannen. De actiegroep heeft in het kort geding geëist dat SBG de verwerking van ROM-data staakt en patiënten informeert over de onrechtmatige verwerking van deze data zoals die heeft plaatsgevonden. De groep is niet tegen het gebruik van ROM ter evaluatie van een individuele behandeling. In dat geval blijven de gegevens van de ingevulde ROM-vragenlijsten namelijk in het patiëntdossier van de zorgverlener. Wel is “Stop Benchmark met ROM” tegen het gebruik van ROM-data voor andere doeleinden, zoals benchmark, zorginkoop en eventueel toekomstig “onderzoek”. Zowel de resultaten van de door de cliënt ingevulde ROM-vragenlijsten als de “Minimale Data Set” worden niet alleen voor benchmarking gebruikt maar tevens bij SBG opgeslagen in een “kluisje” om in de toekomst te kunnen worden gebruikt voor onderzoek. 

 

Helaas heeft de voorzieningenrechter de eis dat SBG de verwerking van ROM- gegevens staakt en cliënten informeert over de manier waarop de verwerking van hun ROM-data tot nu toe heeft plaatsgevonden, in zijn vonnis afgewezen. De rechter stelt dat op dit moment weliswaar niet met zekerheid kan worden geconcludeerd dat de verwerking van ROM-data door SBG helemaal veilig is, maar zegt hier geen voorlopige maatregelen tegen te kunnen nemen. Dan moet eerst duidelijker aangetoond worden dat de maatregelen, zoals die tot nu toe  in reactie op de “dreiging” van dit kort geding door SBG zijn genomen, onvoldoende zijn, aldus de rechter. Zowel voor cliënten als zorgverleners is deze uitspraak van de rechter waarin geen voorlopige maatregelen worden getroffen om verdere schade voor cliënten te voorkomen, zeer teleurstellend. De groep “Stop Benchmark met ROM” beraadt zich nu op vervolgstappen.

 

Hier is een uitgebreid persbericht te lezen over de uitspraak van 2-8-2017 in het kort geding tegen SBG.