Opt-outregeling en lijst met privacy proof tarieven 2018 bij digitaal declareren

Gepubliceerd: 23 februari 2018

Er is door zorgverzekeraars en NZa nog steeds geen procedure uitgewerkt (!!!) die het mogelijk maakt om bij afgifte van een privacyverklaring digitaal te kunnen declareren zonder dat via het toepasselijke DBC tarief diagnose-informatie wordt verstrekt aan de zorgverzekeraar.

In 2017 is er een mediation traject gestart op instigatie van de Rechtbank Amsterdam o.a. over de invoering van een aangepaste digitale declaratieprocedure bij gebruik van de opt-outregeling. De mediation vindt plaats in het kader van twee beroepsprocedures die de KDVP had ingesteld tegen de AP (zie onze KDVP Nieuwsbrief dd 5-9-2017).

Bij deze mediationsessies zijn behalve de KDVP de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) betrokken.

 

Ook in 2018 zal dit mediation traject nog moeten worden voortgezet. Een belangrijke doelstelling is het realiseren van een officiële regeling waarmee bij gebruik van de opt-outregeling met privacyverklaring digitaal kan worden gedeclareerd zonder dat uit het gehanteerde DBC tarief alsnog de diagnose valt af te leiden.

Het is aan zorgverzekeraars en NZa - laatstgenoemde had er allang voor kunnen zorgen dat de tarieven die zeer dicht bij elkaar liggen niet langer “DBC specifiek” zijn - om een officiële, effectieve digitale declaratieprocedure op te stellen waarmee uitvoering wordt gegeven aan de eerdere uitspraak van het CBb uit 2010.

Voor 2018 kunnen wij wederom slechts verwijzen naar een (privacy proof) tarievenlijst 2018 met niet eenduidig herleidbare tarieven, zoals deze door een collega aan ons is toegestuurd. De lijst met privacy proof tarieven voor 2017 vind u in een eerder nieuwsbericht op de KDVPsite.

Hieronder vind u de lijst met privacy proof tarieven voor 2018:

Privacy Proof Tarieven 2018

www.contractvrijepsycholoog.nl/privacy-proof-tarieven-sggz-2017-2018