Het Systeem Risico Indicatie (SyRI) ontvangt de expertprijs bij de uitreiking van de Big Brother Awards 2019 vanwege ernstige privacyschending van fundamentele burgerrechten

Gepubliceerd: 04 december 2019

Op 29 november 2019 vond in TivoliVredenburg te Utrecht de uitreiking plaats van de Big Brother Awards. Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd door burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom (www.bof.nl) met als doel onacceptabele privacyschendingen van burgers te exposeren. De “prijzen” worden tijdens een ludieke theatershow toegekend aan personen, overheidsinstellingen, organisaties en/of bedrijven die zich in het afgelopen jaar schuldig hebben gemaakt aan ongeoorloofde schending van de privacy.

Er zijn 3 prijzen mogelijk; de publieksprijs, expertprijs en de Felipe Rodriquez Award. De eerste twee prijzen zijn voor de privacyschenders bij uitstek en de laatstgenoemde prijs is een lovende prijs voor degene die zich juist actief heeft ingezet voor de bewaking van de privacy in het afgelopen jaar.

De drie genomineerden voor de publieksprijs - gekozen uit door het publiek naar voren geschoven kandidaten - waren dit jaar Google, Sander Dekker (Minister van Rechtsbescherming) en Coosto.

De drie genomineerden voor de expertprijs – gekozen door een voor dit doel speciaal in het leven geroepen jury panel - waren dit jaar Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), ZonMW en het Systeem Risico Indicatie (SyRI).

Het Systeem Risico Indicatie ontving de prijs vanwege de schending van fundamentele burgerrechten. Door een coalitie van partijen is in 2018 om die reden een bodemprocedure tegen de staat gestart. De KDVP is officieel procespartij omdat het risicoprofileringssysteem ook een serieuze bedreiging vormt voor het medisch beroepsgeheim en de noodzakelijke vertrouwelijkheid in de zorg, waar medische persoonsgegevens – data uit de gezondheidszorg/jeugdzorg – gebruikt worden bij het profileren van burgers. Zie voor meer en uitgebreide informatie punt 4 in onze KDVP Nieuwsbrief van 15 september 2019.

De Felipe Rodriquez Award – bedoeld voor personen die zich juist inzetten voor het beschermen en bevorderen van de privacy – werd aan Marleen Stikker toegekend vanwege haar bijdrage aan de privacy en communicatievrijheid online. Marleen Stikker is directeur van het onderzoeksinstituut De Waag en was betrokken bij de oprichting van De Digitale Stad en XS4all. 

Voor meer informatie over de toekenning van de expertprijs aan SyRI lees het artikel van Tweakers van 29-11-2019 getiteld: “SyRI en minister Dekker winnen Big Brother Award voor grootste privacyschending”.