Als de Eerste Kamer de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) goedkeurt zijn burgers overgeleverd aan een ongelimiteerde datahonger van de overheid; data uit de zorg zijn dan niet langer beschermd

Gepubliceerd: 17 april 2021

Op 7 april 2021 verscheen een artikel over de WGS – “Nieuwe datawet stelt tegenmacht zwaar op de proef”- van de hand van Axel Arnbak, werkzaam als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en als onderzoeker verbonden aan het instituut voor informatierecht bij de UvA.

 

In dit artikel wordt gesteld dat met de aanname van de WGS door de Eerste Kamer verder aan de fundamenten van onze rechtsstaat wordt gezaagd. Volgens de auteur moet dit wetsvoorstel gezien worden als een uiting van “een diep wantrouwen van de overheid in haar burgers”. Onder het mom van opsporing van fraude biedt de WGS meer mogelijkheden tot het delen van data met overheidsinstanties en private partijen, zoals o.a. banken en verzekeraars. Zo maakt de WGS het mogelijk om uit een breed scala aan publieke en private informatiesystemen gegevens over burgers te verzamelen met als doel burgers te kunnen volgen en te kunnen profileren, vergelijkbaar met het risicoprofileringssysteem SyRI dat op 5-2-2020 door de rechter in strijd met onze grondwet is verklaard. In de SyRI procedure was onze stichting één van de eisende partijen. De KDVP heeft in haar nieuwsbrief van oktober 2020 èn in een nieuwsbericht van 22-1-2021 ook al melding gedaan van de privacyrisico’s voor burgers – en patiënten/cliënten waar het data uit de zorg betreft – als de WGS wordt aanvaard. Mocht de WGS door de Eerste Kamer worden aangenomen, dan zal opnieuw een gang naar de rechter noodzakelijk zijn om deze aanslag op onze rechtsstaat te doen stoppen.