Geplande rechtszitting op 2-11-2021 bij de Raad van State over de Gedragscode Zorgverzekeraars opnieuw uitgesteld en nieuwe datum nog onbekend!

Gepubliceerd: 29 oktober 2021

Op 2 november a.s. zou het Hoger Beroep over de Gedragscode Zorgverzekeraars bij de Raad van State (hierna RvS) te Den Haag plaatsvinden. Dit betreft de juridische procedure van de stichting KDVP tegen de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking en het gebruik van medische persoonsgegevens door zorgverzekeraars. De wijze waarop medische persoonsgegevens nog steeds worden verwerkt en gebruikt strookt nog altijd niet met de uitspraak van de rechtbank Amsterdam uit 2013. De rechtbank Amsterdam heeft op 13-11-2013 de goedkeuring van de Gedragscode Zorgverzekeraars door het toenmalige College Bescherming Persoonsgegevens (vanaf 1-1-2016 Autoriteit Persoonsgegevens) vernietigd op basis van het feit dat de in die Gedragscode beschreven procedures en bedrijfsprocessen GEEN juiste uitwerking zijn van de Wet bescherming persoonsgegevens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

 

Vanwege een juridisch procedurele kwestie (geheimhouding documenten m.b.t. werkwijze zorgverzekeraars) heeft de RvS op de valreep geconcludeerd dat de zitting op 2-11 niet kan doorgaan. De Raad moet nu alsnog besluiten over gepaste maatregelen om er voor te zorgen dat deze als bedrijfsgeheim aangemerkte documenten in het geheel niet betrokken worden bij de oordeelsvorming van de RvS. Als gevolg hiervan zal ook een nieuwe datum voor het Hoger Beroep moeten worden vastgesteld. Helaas betekent dit dat de reeds meer dan 8 jaar lopende juridische procedure over de Gedragscode Zorgverzekeraars opnieuw vertraging oploopt.

 

Zie voor uitgebreide informatie over deze juridische procedure de KDVP nieuwsberichten van 12 maart en 6 oktober 2021.