Na de rechterlijke uitspraak van 21-3-2013 is het mogelijk dat alle cliënten - in behandeling voor psychische problematiek - bezwaar kunnen maken tegen de aanlevering van diagnose-informatie aan zorgverzekeraars en aan het DIS.

 

De cliënt hoeft daartoe slechts de door de NZa opgestelde privacyverklaring te ondertekenen bij de behandelend therapeut. Een kopie van deze privacyverklaring moet worden opgestuurd naar de zorgverzekeraar van de cliënt, waarna de therapeut declaraties bij de zorgverzekeraar kan indienen zonder daarop informatie te vermelden die verwijst naar de diagnose.

Ondertekening van de privacyverklaring door de cliënt maakt tevens dat er geen informatie aan het DIS hoeft te worden aangeleverd. Als cliënten gebruik maken van deze “opt-outregeling” ofwel “bezwaarregeling” vloeit daar namelijk uit voort dat de verplichting om informatie aan het DIS aan te leveren komt te vervallen.

Hier vind u de NZa privacyverklaring.

 

Zorgverzekeraars zijn op basis van deze bezwaarregeling verplicht tot een redelijke afhandeling van declaraties zonder diagnose-informatie. In een eerdere uitspraak heeft de rechter bepaald dat een dergelijke redelijke afhandeling geen nadelige gevolgen mag hebben voor de zorgverlener. In de laatste uitspraak van de rechter is ook uitdrukkelijk bepaald dat de NZa verplicht is om de uitvoeringspraktijk van deze bezwaarregeling na verloop van tijd te evalueren.

 

Vanwege het uit uw zorgplicht voortvloeiende beroepsgeheim raadt de KDVP u aan om bij de start van elke behandeling de cliënt de mogelijkheid te bieden bezwaar te maken tegen de aanlevering van diagnose-informatie aan zorgverzekeraars en het DIS door de privacyverklaring te ondertekenen.

 

We hebben gehoord dat sommige zorgverzekeraars overwegen om cliënten die de privacy verklaring hebben ondertekend toch te benaderen met de vraag om aan hun zorgverlener toestemming te geven om alsnog diagnose-informatie te verstrekken aan hen als zorgverzekeraar. Wij willen u er op wijzen dat een dergelijk verzoek in strijd is met de strekking van de bezwaarregeling zoals bepaald door de hoogste bestuursrechter.

 

Hoe in de praktijk gebruik te maken van deze bezwaarregeling:

 

Een door de cliënt ondertekende privacyverklaring moet vòòr indiening bij de betreffende zorgverzekeraar ook getekend worden door de behandelend therapeut. De verklaring moet uiterlijk bij indiening van de declaratie aan de zorgverzekeraar van de cliënt worden toegestuurd. De therapeut bewaart in het cliëntdossier een exemplaar van de afgegeven privacyverklaring.

Volgens de uitspraak van de rechter zijn verzekeraars verplicht om declaraties zonder DBC’s te vergoeden op voorwaarde dat de privacyverklaring is meegestuurd.

 

Wat komt er op de declaratie te staan:

 

  • NAW gegevens van de cliënt
  • Geboortedatum cliënt
  • Naam zorgverzekeraar en polisnummer cliënt
  • AGB code behandelaar (Voor zelfstandig gevestigde zorgaanbieders: de AGB-zorgverlenerscode en - indien van toepassing - de AGB-praktijkcode)
  • DBC startdatum (dit is de datum waarop het eerste contact met de cliënt plaatsvindt, bij vervolg DBC’s is dit de startdatum van de vervolg DBC).
  • DBC einddatum (een DBC wordt afgesloten zodra de laatste activiteit - direct of indirect cliëntgebonden tijd - voor een cliënt is geleverd).
  • Directe cliëntgebonden tijd (dit is het totaal van de tijd in minuten besteed aan de behandeling tijdens contact met de cliënt. Dat kan eventueel nader gespecificeerd worden door het aantal sessies en de sessieduur te vermelden).
  • Indirecte tijd (dit is de indirecte tijd in minuten die bij contact met de cliënt hoort of losstaande indirecte tijd in minuten).
  • Zorgtype; dat is bij een initiële DBC “reguliere zorg” en bij een vervolg DBC “voortgezette behandeling”
  • Aangepast tarief voor de betreffende DBC dat niet eenduidig verwijst naar een diagnose/stoornis.

 

In een voor dit doel gemaakte tabel kunt u van het standaardtarief afwijkende declaratietarieven/privacytarieven vinden die voldoen aan de vereisten van de regeling en die zonder nadere diagnose-informatie geaccepteerd moeten worden doorzorgverzekeraars als een redelijke oplossing waar zij verder geen nadeel van ondervinden.

Hier vind u de tabel declareren met niet-diagnose specifieke tarieven ofwel “privacytarieven”.

 

Omdat hetzelfde tarief in deze tabel twee of meer keren voorkomt, is door zorgverzekeraars niet eenduidig meer vast te stellen om welke diagnose het gaat. Er zijn steeds twee of meer verschillende diagnoses met hetzelfde tarief. In de tabel moet u het “privacytarief” hanteren. Voor 2012 en 2013 zijn deze “privacytarieven” in afzonderlijke tabellen vermeld.

Er kan nu in de praktijk relatief eenvoudig worden gedeclareerd. Het niet diagnose specifieke maximumtarief dat u bij declaratie hanteert is meestal iets lager dan het maximum Nza-tarief, maar dat is onvermijdelijk omdat geen enkel tarief boven het maximum NZa tarief mag uitkomen.

 

Het declareren zal helaas voorlopig met een papieren nota moeten gebeuren, aangezien de NZa de declaratieregels nog moet aanpassen om het mogelijk te maken dat de leveranciers van declaratiesoftware de opt-outregeling/bezwaarregeling in de digitale declaratieprocedure opnemen.

 

Berichten van softwareleveranciers dat het in de loop van deze maand mogelijk zal zijn om behandelingen die zijn gestart in 2013 digitaal te declareren zonder tot de diagnose herleidbare informatie te vermelden, zijn pas effectief en rechtmatig als de aangepaste declaratieprocedures niet langer vereisen dat wordt gedeclareerd op basis van diagnose specifieke bedragen. Wij raden u dan ook voorlopig af gebruik te maken van deze aangepaste digitale declaratie procedures,  zolang niet onomstotelijk is komen vast te staan dat diagnose-informatie ook niet kan worden herleid via het gedeclareerde bedrag.

Voorlopig is een papieren declaratie opgemaakt zoals hierboven beschreven de enige effectieve manier om te declareren zonder diagnose-informatie uit te wisselen.

 

Wij willen alle collega’s van harte uitnodigen om deze regeling in de praktijk te hanteren. Wij horen graag uw ervaringen!! Indien u bij gebruikmaking van deze regeling problemen ondervindt, kunt u deze mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Met uw informatie kunnen wij druk uitoefenen op de NZa om aanpassingen te realiseren. Ook als de regeling wel naar tevredenheid functioneert, horen wij dat graag terug.